Meer doen met minder

“Meer doen met minder” is een bekend thema. De voorbeelden uit het nieuws laten zien dat veel overheidsorganisaties het in de toekomst moeten doen met minder middelen. Daarnaast is er een constante zoektocht naar de meest productieve manier van organiseren. Minder middelen voor zwaardere taken, maar wie draagt deze last? In de politiek maakt men zich zorgen dat dit uiteindelijk de burger wordt. [Lees meer…]

Sturen? Het mag even duren! Eerst tien valkuilen omzeilen!

Management van alle grote bedrijven en instellingen willen sturen. Ofwel: grip op hun uitgaven en inkomsten hebben. Daarbij wil management ook inzicht in de risico’s van projecten en processen. Business Intelligence wordt ingezet, maar veelal niet met groot succes. Opvallend is dat in veel gevallen dezelfde problemen hieraan te grondslag liggen. Wij noemen hier tien van de meest voorkomende en herkenbare valkuilen: [Lees meer…]

Het gras bij de buren lijkt altijd groener

Of valt dat wel mee? Het garanderen van de kwaliteit van softwaresystemen gedurende de ontwikkeling en exploitatie kost de nodige hoofdbrekens. Ontwikkeltrajecten vragen om gedegen test en kwaliteitsmanagement.
Bij parallelle ontwikkeling kan beheersing van de verschillende softwareversies op de verschillende omgevingen op zichzelf al bepalend zijn voor succes of falen. [Lees meer…]