Aanpak

Succesvolle besturing van de organisatie wordt mogelijk als de informatiebehoefte expliciet is afgestemd op de organisatiestrategie, uw bedrijfsmodel. Dan is er pas sprake van echte integrale sturing.

Visie

De organisatiestrategie bepaalt de informatiebehoefte van management en bestuur en is altijd leidend voor managementinformatie in de vorm van rapportages en dashboards. Alleen die organisaties die werkelijk integraal sturen realiseren duurzame productiviteitsverbetering, beheersbare verandering en aantoonbare verbetering van rendement.

In de praktijk ontbreekt bij veel organisaties echter de organisatiestrategie als leidende context en wordt de informatie rechtstreeks bij management en bestuur uitgevraagd. Zonder die context leidt dat tot een gefragmenteerd en onsamenhangend beeld van individuen en afdelingen over de besturing van de organisatie. Dit noemen wij aspectsturing.

Het trieste gevolg van deze aspectsturing is een (wild)groei aan verschillende prestatie-indicatoren, rapportages en dashboards. Ondanks forse investeringen in software en implementatie krijgt de directie onvoldoende grip en kan er dus ook niet goed worden gestuurd. Onze aanpak schept orde, geeft samenhang en brengt directies in control. Echte control

Integrale sturing

De besturingsfilosofie van Approach is gebaseerd op het principe van integrale sturing.

    Het methodisch kader bestaat uit het integraal definiëren van drie essentiële besturingscomponenten, die de basis vormen voor de managementinformatiebehoefte van uw organisatie:

  1. Het bedrijfsmodel
  2. Het besturingsmodel (doelenbomen en verantwoordingsmodel)
  3. De besturingscyclus (Plan-Do-Check-Act)

Approach Definitiemodule

Approach Bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel vormt de blauwdruk van uw ondernemingsactiviteiten en omvat naast uw strategie ook uw visie op de markt, de inrichting van uw organisatie en beschrijving van uw toegevoegde waarde (dienst of product). Het is van evident belang dat u alle componenten in samenhang kunt blijven zien en bewaken. Elke doelstelling die wordt geformuleerd heeft immers impact op het bedrijfsmodel. Approach maakt dat inzichtelijk en ons besturingsmodel dwingt de gebruiker voortdurend bewuste keuzes te maken zodat doelen en strategie altijd op elkaar zijn afgestemd.

Approach Besturingsmodel

Het besturingsmodel

Het besturingsmodel bestaat uit zogenaamde ‘doelenbomen’ en een verantwoordingsmodel. In de doelenbomen worden strategische doelen herleid tot succesfactoren (subdoelen) en concrete acties. Die acties worden weer gekoppeld aan elementen uit het bedrijfsmodel zodat geborgd wordt dat elke actie in het teken staat van de geformuleerde doelen en strategie.

Het verantwoordingsmodel voorziet in een toewijzing van doelen, succesfactoren en inspanningen aan een specifieke rol/functionaris. Soms houden drie afdelingen zich met één activiteit bezig en is er een succesfactor waar niemand zich druk om maakt. Approach laat het niet gebeuren en zet de KPI’s op scherp!

Alleen al het bewust omgaan met het besturingsmodel – nog los van de cijfers – is een belangrijke verbeterstap die kan leiden tot echte besparingen. De cijfers op het dashboard laten in feite alleen maar zien of de uitvoering wel goed geschiedt.

Approach Plan-Do-Check-Act cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

Onze aanpak sluit aan op de Plan-Do-Check-Act-cyclus om de besturingsfilosofie van een organisatie te borgen. Deze cyclus wordt door iedere organisatie gehanteerd om de effectiviteit van de organisatie te toetsen.