Test van een nieuw bericht

In onze dagelijkse praktijk komen wij veel organisaties tegen die niet alleen worstelen met het ontsluiten van hun informatie, maar juist ook om deze informatie op een juiste en adequate wijze te gebruiken om hun activiteiten meetbaar te maken om besluiten te nemen.


Het spanningsveld tussen de CFO en de CIO wordt maandelijks blootgelegd als men moet gaan rapporteren. De druk is dan maximaal. Immers, de business eist haar informatie sneller dan voorheen het geval was.