PDCA | plan do check act

Sophiq_Plan_do_check_act_xl

Plan

Plan: vertaal plannen naar een heldere logische structuur

In deze fase definieert u uw doelen, succesfactoren, inspanningen en bijbehorende indicatoren in zogenaamde doelenbomen. Daarnaast definieert u de benodigde inputformulieren, inleesbestanden en dashboards. Besturingslogica uit tekstdocumenten wordt door Approach visueel en expliciet gemaakt.

Do

Do: verzamel kengetallen en voortgangsinformatie

Gegevens worden vastgelegd in systemen en ingelezen in managementinformatie oplossingen. Voortgangsinformatie verkrijgt u via de gedefinieerde voortgangsrapportages die zijn ingevuld binnen de organisatie of door leveranciers. Ook enquête-informatie van klanten kan via de formulieren verkregen en verwerkt worden. Deze contextuele informatie laat zich doorgaans niet standaard vastleggen in systemen, maar is wel belangrijk voor het nemen van juiste beslissingen.

Check

Check: visualiseer de logica en afhankelijkheden

In een Approach dashboard is de door u gedefinieerde logica gevisualiseerd. U ziet dus in één oogopslag de status van al uw doelstellingen, de succesfactoren en inspanningen. Op detaildashboards en rapportages kunt u diepgaande informatie opvragen over specifieke onderwerpen. Hierin zijn cijfers gecombineerd met contextuele informatie.

Act

Act: grijp in en leg uw besluitvorming vast

In deze fase borgt u tijdige bijsturing door besluiten vast te leggen. Leiden ze tot nieuwe inzichten, dan past u de logica in het systeem aan. Door continue evaluatie van plannen, uitvoering, en bijsturing wordt u zo een lerende organisatie!